Profil

2000-

Privatpraktiserende psykolog i Middelfart.

1999-2010

Psykolog ved Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Psykologisk behandling af psykiske og stressbetingede problemer hos borgere med hørenedsættelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, Meniere, stammen, stemmeproblemer, afasi og sprogvanskeligheder. Behandlingen har rettet sig mod både voksne, børn, og pårørende.

Psykologisk konsulent hos Falck Healthcare.

2005-2006

Efteruddannelse i Kognitiv Terapi ved Kognitiv Terapicenter Århus.

1989-1999

Psykolog ved Sønderjyllands Amts Råd-givningscenter i Tønder.
Rådgivning og behandling af børn, voksne og familier
med psykiske og sociale problemer.

1996-1998

Konsulent for Familieplejen i Sønderjylland. Rådgivning til plejeforældre,
plejebørn og supervision til Familieplejens medarbejdere.

1997

Efteruddannelse i chok- og kriseterapi hos Bodynamic Institute.

1996

Autorisation som Klinisk Psykolog.

1995-1998

Børnesagkyndig ved Børne- og unge-udvalgene i fem sønderjyske kommuner.

1985-1989

Klinisk psykolog ved Skolepsykologiske Rådgivninger i Sønderjylland.
Undersøgelse og behandling af børn op til 18 år. Rådgivning til forældre og lærere.

1984

Psykologisk Kandidatuddannelse (Cand. Psych.), Århus Universitet.