Priser

Psykologisk behandling koster 950 kr. pr. time
(Dansk Psykolog Forenings takst)

Tilskud til psykologbehandling:

Du kan få tilskud til behandlingen,
hvis du har en sygeforsikring.

Jeg har ikke overenskomst
med den offentlige sygesikring.