Profil

Psykolog Jette Fischer

Psykolog i Middelfart

Jeg er autoriseret psykolog og har over 30 års erfaring i rådgivning og terapi.

Jeg har tidligere arbejdet med børn og forældre i en Skolepsykologisk Rådgivning , med voksne i et amtsligt Rådgivningscenter og med mennesker med forskellige kommunikationsproblemer hos Center for kommunikation og Velfærdsteknologi (tidligere “Fyns Amts Tale- og høreinstitut”).

I 2010 startede jeg som selvstændig i min klinik i Middelfart

Baggrund

Privatpraktiserende psykolog i Middelfart.

Psykolog ved Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Psykologisk behandling af psykiske og stressbetingede problemer hos borgere med hørenedsættelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, Meniere, stammen, stemmeproblemer, afasi og sprogvanskeligheder. Behandlingen har rettet sig mod både voksne, børn, og pårørende.

Psykologisk konsulent hos Falck Healthcare.

Efteruddannelse i Kognitiv Terapi ved Kognitiv Terapicenter Århus.

Psykolog ved Sønderjyllands Amts Råd-givningscenter i Tønder.
Rådgivning og behandling af børn, voksne og familier med psykiske og sociale problemer. 

Konsulent for Familieplejen i Sønderjylland. Rådgivning til plejeforældre, plejebørn og supervision til Familieplejens medarbejdere.

Efteruddannelse i chok- og kriseterapi hos Bodynamic Institute.

Autorisation som Klinisk Psykolog.

Børnesagkyndig ved Børne- og unge-udvalgene i fem sønderjyske kommuner.

Klinisk psykolog ved Skolepsykologiske Rådgivninger i Sønderjylland.

Undersøgelse og behandling af børn op til 18 år. Rådgivning til forældre og lærere.

Psykologisk Kandidatuddannelse (Cand. Psych.), Århus Universitet.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om mine ydelser. Jeg ser frem til at byde dig velkommen i min klinik i Middelfart.